0

Nemate artikala u svojoj košarici.

Odredbe i uvjeti

Opći uvjeti korištenja usluge online narudžbe na www.makspro.hr web stranici

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Opće uvjete korištenja usluge online kupovine prije korištenja web stranice www.makspro.hr u svrhu ostvarivanja narudžbe proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.

 1. Značenje izraza navedenih u ovim Općim uvjetima
  Značenje izraza navedenih u ovim Općim uvjetima (riječi u jednini uključuju i množinu i obrnuto, osim ako iz konteksta ne proizlazi drugačije).
  1. Prodavatelj: Maks-pro d.o.o., Dunajska cesta 329, 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija; upisano u Sudski registar suda u Ljubljani pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 3501892000, osobni identifikacijski broj (OIB): SI22431837, temeljni kapital 7.500,00 EUR, broj žiro-računa: IBAN SI56 0310 7100 0288 783 (SKB d.d.).
  2. „www.makspro.hr” znači web stranica u vlasništvu Prodavatelja.
  3. Kupac: osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije registrira svoje osobne podatke i naruči barem jedan proizvod ponuđen na „www.makspro.hr”.
  4. Posjetitelj stranica: osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije pristupi na „www.makspro.hr” te bez da se registrira, slobodno razgledava istaknutu ponudu proizvoda.
  5. Korisnici: Kupci i Posjetitelji stranica zajedno.
  6. Korištenje „www.makspro.hr”: pristup stranici www.makspro.hr radi dobivanja informacija o sadržaju iste, ponude, proizvodu i /ili ostvarivanja web shop-a.
  7. Online narudžba: ostvarivanje narudžbe proizvoda putem „www.makspro.hr”.
  8. Proizvodi : svi proizvodi koji su istaknuti na „www.makspro.hr”, a koje je moguće naručiti putem online narudžbe.
 2. Opće odredbe (osnovne informacije)
  1. Prodavatelj ovim Općim uvjetima utvrđuje odnose između Posjetitelja stranica, Kupaca i Prodavatelja, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, plaćanja, isporuke, jamstva, reklamacije, povrata i dostave, zaštite osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje " www.makspro.hr" i online narudžbe.
  2. Ovi Opći uvjeti sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (ZZP), Zakonom o elektroničkoj trgovini (ZET) i Zakonom o obveznim odnosima (ZOO) te predstavljaju prethodnu obavijest u smislu članka 43. ZZP.Korištenjem „www.makspro.hr”smatra se je Korisnik iste upoznat s ovim Općim uvjetima te da iste prihvaća. Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Posjetitelj stranica i Kupac nije pročitao Opće uvjete.
  3. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za svako postupanje suprotno ovoj odredbi.
  4. Prilikom korištenja „www.makspro.hr” web stranice, Korisnici su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke, naročito prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Suprotno postupanje ovlašćuje Prodavateljada da uskrati takvom korisniku pristup ili uskratiti ostvarenje svih ili dijela usluga, odnosno Proizvoda koje istima nudi.
  5. Fotografije prikazane na „www.makspro.hr” samo su ilustrativne prirode.
  6. Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, druge podatke vezane uz web shop kao i sav ostali sadržaj”www.makspro.hr”, a zbog čega su Korisnici dužni prilikom svake posjete predmetne web stranice pregledati sadržaj liste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti.
  7. Usluge koje Prodavatelj pruža u okviru usluge online narudžbe na „www.makspro.hr” ne uključuju troškove koje Korisnici snose koristeći računalnu opremu i usluge za pristup stranicama. Prodavatelj nije odgovoran za troškove telefona, Internet prometa ili bilo koje druge troškove, niti ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja usluge online narudžbe.
 3. Online narudžba
  1. Prilikom prve narudžbe Proizvoda putem elektronskog obrasca potrebno se je registrirati na web stranici „www.makspro.hr”. Korisnik web stranice „www.makspro.hr” dužan se je registrirati radi obavljanja online narudžbe i u te svrhe unijeti potrebne osobne podatke. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke, potvrđuje da je u cijelosti upoznat te prihvaća ove Opće uvjete korištenja usluge online kupovine. Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podaci) na e-mail Kupca biti će dostavljene upute za potvrdu registracije i e-maila.
  2. Prodavatelj se obvezuje na „www.makspro.hr”web stranicama redovno održavati i davati Posjetiteljima i Kupcima jednoznačne, jasne, lako razumljive informacije o Proizvodima u ponudi, na način prilagođen sredstvima daljinske komunikacije. U trenutku naručivanja pojedinog Proizvoda iz ponude, Korisnik pristajanjem na ove Opće uvjete potvrđuje da je u primjerenom roku prije sklapanja narudžbe obaviješten o imenu, tvrtki ili nazivu, matičnom broju i sjedištu Prodavatelja, načinima na koje može iznijeti svoje prigovore, proizvodima ili uslugama koji se nude te njihovom nazivu, glavnim svojstvima proizvoda ili usluge, cijeni proizvoda ili usluge, uključujući sva porezna i druga davanja, troškovima dostave proizvoda, načinu plaćanja te načinu i roku isporuke proizvoda ili pružanja usluge, uslugama koje se nude nakon prodaje (servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova), jamstvima koja se daju uz proizvod ili uslugu, potrošačkom pravu na raskid ugovora sklopljenog putem sredstava daljinske komunikacije uroku od sedam radnih dana za raskid ugovora, situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora, troškovima upotrebe sredstava daljinske komunikacije kada se taj trošak ne zaračunava po osnovnoj tarifi,razdoblju u kojem ponuda ili cijena vrijede te ovim Općim uvjetima.
  3. Prodavatelj će dostaviti Kupcu kao potrošaču u smislu odredaba ZZP-a potvrdu prethodne obavijesti u pisanom ili nekom drugom, potrošaču dostupnom trajnom mediju, što je moguće prije, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda, odnosno najkasnije na dan početka pružanja usluge. Pristajanjem na ove Opće uvjete, Kupac je suglasan da mu se potvrda prethodne obavijesti dostavlja elektroničkom poštom na e-mail adresu koju navede kao kontakt prilikom unošenja svoje narudžbe ili poštom na kućnu adresu zajedno s dostavom Proizvoda i računom.
 4. Cijene Proizvoda
  1. Sve cijene Proizvoda su maloprodajne. Cijene Proizvoda i cijene dostave izražene su u kunama te je u istima sadržan pripadajući PDV.
  2. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za online narudžbu. Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti sniženje, dnevne ili tjedne akcije za pojedini Proizvod, grupu Proizvoda i/ili za sve Proizvode.
  3. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe.
 5. Plaćanje
  1. Naručene Proizvode i dostavu, Kupac će platiti prema modelu kojeg sam izabere tijekom ispunjavanja narudžbe.
   • Plaćanje po predračunu - na elektronsku adresu primatelja računa poslat ćemo predračun sa svim podatcima. Po primitku sredstava na naš poslovni račun, roba će biti poslana na adresu za dostavu.
   • Plaćanje pouzećem – Plaćanje pouzećem primjereno je ako želite plaćanje prilikom preuzimanja naručene robe. Zato što je prilikom preuzimanja moguće samo plaćanje gotovinom, morate prilikom preuzimanja biti osobno prisutni, bez obzira na vrijednost narudžbe. O vremenu dostave obavijestit ćemo vas telefonom. Ako vam ovaj način ne odgovara, molimo vas da pročitate informacije o mogućnostima plaćanja kreditnom karticom, preko e-banke i po predračunu.
   • Plačanje gotovinom – osobni preuzem (Dućan Ljubljana)
  2. Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku primitka autorizacije od strane izdavatelja kartice, a kada se plaća virmanom u trenutku primitka uplate na žiro-račun Prodavatelja.
  3. U slučaju plaćanja platnim karticama, Kupac preuzima plaćanje naknade kartičnim kućama, koje su određene posebnim ugovorima između izdavatelja i korisnika kartice, a za čiju visinu ili nepoznavanje ugovornih obaveza Prodavatelj ne preuzima odgovornost.
 6. Jamstvo i servisi
  1. Za svaki proizvod iz asortimana Prodavatelja koji je oglašen na „ www.makspro.hr “ kupac ostvaruje prava iz jamstva prema jamstvenom listu određenog proizvoda kojeg Kupac dobiva zajedno sa kupljenim proizvodom.
  2. Podaci o ovlaštenim servisima kupljenog Proizvoda nalaze se u jamstvenom listu kojeg Kupac dobiva zajedno sa kupljenim Proizvodom.
  3. Kada Kupac ostvaruje prava iz jamstva, a što mora biti u skladu sa jamstvenim listom, tada isti reklamaciju može podnijeti Prodavatelju na u ovim uvjetima naznačenu e-mail adresu i/ili adresu sjedišta Prodavatelja.
 7. ANovo jamstvo - produženo jamstvo

  Usluge "garancije ANovo" na snazi su kada istekne jamstveno razdoblje proizvođača. Za različite proizvode dostupno je produženje do 2 ili 3 godine, s jamstvenim rokom do 5 godina od datuma kupnje proizvoda. 

  Jamstvo i sve usluge pruža tvrtka ANovo tehnične rešitve d.o.o., Industrijska cesta 7/B Kromberk, 5000 Nova Gorica.

  Korisnici jamstvenih usluga ANovo mogu se obratiti izravno Operativnom i servisnom centru ANovo na broj telefona 080 72 62 radi informacija i pomoći i poslati dokumente na e-mail adresu info@anovo.si u roku od 7 dana od kvara (izvještaj o kvaru, kopija potvrde o kupnji/fakture, kopiju jamstva/potpisanog ugovora). Radno vrijeme Operativnog i servisnog centra ANova je od ponedjeljka do petka, od 8:30 do 12:00.

  Usluge koje su vam dostupne:

  - Preuzimanje proizvoda kod kuće i isporuka proizvoda kod kuće iz kategorije elektroničke opreme za fizičke osobe, prijenosne elektroničke opreme i malih kućanskih uređaja. Popravak aparata za kućanstvo te klimatizacijskih sustava obavlja se kod kuće.

  - Besplatan popravak, besplatni rezervni dijelovi, besplatni rad i besplatna dostava vašeg proizvoda sa strane kurira ANovo.

  - Za proizvode koji se ne mogu popraviti ili popravak nije ekonomski opravdan, ugovor se završava nakon što kupac primi kredit. Vrijednost kredita je otkupna cijena proizvoda koji je predmet ugovora, s amortizacijom od 10% godišnje za svaku započetu godinu od datuma kupnje – zaključivanja ugovora. Odluka da popravak tijekom jamstvenog servisa nije moguć ili nije ekonomski opravdan, u potpunosti je stvar tvrtke ANovo d.o.o.

  - Jamstveni program ANovo odnosi se na nekoliko popravaka tijekom jamstvenog roka. Preuzimanje proizvoda kod vas i isporuka proizvoda do vašeg doma te poštarina besplatni su samo za prvi popravak.

  Usluga jamstvo ANovo vrijedi samo u Sloveniji. U drugim slučajevima uređaj morate dostaviti u servisni centar u Sloveniji.

  Što nije uključeno u uslugu ANovo jamstvo?

  Nije uključeno:

  - Kvarovi ili ozljede prouzročene nepažnjom, namjerno, zbog zlouporabe ili nepravilne uporabe proizvoda nisu uključene u uslugu.

  - Slučajne ozljede nisu uključene u uslugu.

  - Površinska oštećenja mobitela, pametnih telefona i tableta koja ne utječu na sigurnost ili performanse proizvoda nisu uključena u uslugu.

  - Pribor za mobilne telefone i komunikatore.

  - Oštećenja ili oštećenja zbog uporabe dodataka koje nije odobrio proizvođač nisu uključeni u servis.

  - Dijelovi koje zahtijevaju redovitu zamjenu zbog uobičajenog habanja ili upotrebe, kao i baterije, punjači, strujni krugovi, osigurači, patrone i pribor nisu uključeni u uslugu. Za oštećenja i nedostatke potreban je popravak ili zamjena isključivo rezervnih dijelova (na primjer, ali ne ograničavajući se na svjetiljke, plazmu ili projekcije na stražnjoj strani televizora, baterije (osim ako ih originalno sastavi proizvođač i zamjenjive su), pisače i glave faksa, toneri i patrone općenito, LCD paneli, pomoćni uređaji i potrošni materijal, glave, gumeni dijelovi, pojasevi, rukavi, filteri, barijere, brtve, daljinski upravljači, svjetiljke, baterije, dugmad, tipke za pojedinačne tipkovnice, optičke jedinice, ulagači, pisači i glave za faks itd.).

  - Kvar koja proizlazi iz namjeravane ili ozbiljno neprimjerene uporabe osigurane osobe ili osoba za koje je osiguranik pravno odgovoran.

  - Kvar koji ne ometa normalan rad proizvoda ili ne potječe od oštećenja u proizvodnji, dizajnu ili sastavu dotičnog proizvoda.

  - Proizvod pokriva jamstvo proizvođača ili trećih strana.

  - Kvar koji je posljedica eksperimentiranja, namjernog preopterećenja, testiranja, nepravilne uporabe, nepoštovanja pravila održavanja, uporabe koja nije u skladu ili se protivi upotrebi koju preporučuje proizvođač.

  - Defekti uzrokovani trenjem, ogrebotinama, udubljenjima ili zahtijevaju popravak šarki ili kućišta i ne utječu na uobičajenu uporabu proizvoda.

  - Zamjena LCD panela nije uključena.

  - Usluge, snimke na magnetskim ili digitalnim uređajima i podrška za softverske probleme i drugi problemi koja nisu povezani s hardverom nisu uključeni u uslugu.

  - Neispravnosti proizvoda koje nisu obuhvaćene jamstvom proizvođača.

  - Proizvodi koje je proizvođač i/ili prodavatelj opozvao zbog priznatih ili serijskih pogrešaka.

  - Oštećenja ili kvarovi uslijed korozije ili oksidacije nisu uključeni u uslugu.

  - Oštećenja ili kvarovi uslijed uporabe proizvoda bez pridržavanja uputa proizvođača ili zbog neovlaštenih promjena na proizvodu nisu uključeni u uslugu.

  - Oštećenja ili kvarovi zbog kratkog spoja, promjena električne struje ili virusa na vašem proizvodu nisu uključene u uslugu.

  - Oštećenja ili kvarovi uslijed neovlaštenog rastavljanja ili sastavljanja proizvoda radi čišćenja, održavanja, servisa ili popravka.

  - Servisiranje proizvoda čiji je serijski broj promijenjen, izbrisan, uklonjen ili učinjen nečitljivim nije uključeno u uslugu.

  - Ovaj ugovor o usluzi postaje nevažeći ako proizvod popravlja neovlaštena osoba.

  - Svi popravci izvedeni u skladu s odredbama ovog ugovora ne uključuju produženje jamstvenog roka.

  - Indirektni financijski gubitak koji pretrpite zbog neispravnog proizvoda, primjerice, radi nemogućnosti korištenja proizvoda i/ili oštećenja ili gubitka, nije uključen u uslugu.

  - Gubitak podataka, telefonskih brojeva, datoteka, softvera ili bilo čega drugog zbog kvara proizvoda nije uključen u uslugu.

  - Usluge ili pogodnosti tijekom raskida ugovora o usluzi, uključujući i slučaj neplaćanja, nisu uključene u uslugu.

  - Oštećenja ili kvarovi uslijed poplave, vjetra ili drugih teških klimatskih uvjeta nisu uključeni u uslugu.

  - Proizvod kojeg opoziva proizvođač i/ili prodavač zbog poznatih ili univerzalnih grešaka.

  - Pogreške estetske prirode za koje nije predviđena naknada.

  - Šteta zbog događaja i prirodnih katastrofa, atmosferskih utjecaja, zemljotresa, potresa u moru, vulkanskih erupcija.

  - Nemogućnost korištenja proizvoda zbog nedostupnih usluga/prekida usluga od strane trećih strana nije uključena u uslugu.

  - Usluga „Isplati se“ aktivira se kada se tablet, mobitel i pametni telefon koriste od strane normalnog poslovnog osoblja i u određenoj mjeri. Usluge i pogodnosti nisu uključene kada se mobilni telefoni, pametni telefoni i tableti koriste u komercijalno svrhe, na neobičan način, ako se daju na posudbu ili ako ih koristi neobično velik broj ljudi.

  - Kvarovi zbog radijacije ili događaja povezani s nuklearnom transmutacijom ili umjetno ubrzanim atomskim česticama uslijed potresa ili atmosferskih događaja s karakteristikama kao što su prirodne katastrofe.

  - Kvarovi koji proizlaze iz ratova, građanskih ratova, ustanka, pobuna, nemira i pobuna, napada, terorizma, sabotaža, požara, društveno-političkih događaja.

  - Kvarovi koji su nastali tijekom konfiskacije, oduzimanja i distribucije, a izvršeni ili naloženi su od strane vlasti, uključujući carinu.

  - Kvarovi uzrokovani vanjskim sredstvima (na primjer, ali ne ograničeno na, nagli porast električnog napona, istjecanje baterija, istjecanje tekućine iz uređaja u kontaktu sa osiguranim predmetom).

  - Neispravnosti koje potječu od pomičnih ili rotirajućih dijelova blokiranih od vanjskih čimbenika (na primjer, ali ne isključivo, bubanj perilice blokiran je predmetima ostavljenim u rublju).

  - Svi nedostaci u ovom ugovoru koji su navedeni na popisu „Nije uključeno“.

  - Za fiksne klima uređaje nije uključeno puštanje plina ili dolijevanje goriva, kao ni uklanjanje i ugradnja klima uređaja.

  Opći uvjeti:

  Prodajni odnos za kupljeni proizvod uređen je kupoprodajnim ugovorom i jamstvom prodavatelja ili proizvođača u vezi s kupljenim proizvodom.

  U slučaju serijskih nedostataka proizvoda za kojeg važi ugovor u programu ANovo jamstvo, o tome će vas obavijestiti prodavač proizvoda i možete odlučiti je li popravak na osnovu ANovo jamstva besmislen ili naručiti popravak u vaše ime po trenutnom cjeniku Anovo d.o.o.

  Kupac dogovara sva prava koja mu idu izravno u skladu s ugovorom o kupnji proizvoda isključivo s prodavateljem proizvoda.

  U slučaju da je raskinut ugovor o kupnji proizvoda za koji je postignut ugovor o ANovo jamstvu, isto tako prestaje i ugovor o usluzi ANovo jamstvo. 

  Proces servisiranja:

  Svi radovi i materijali koji nisu posebno navedeni u ovim uvjetima i odredbama nisu uključeni u pružene usluge.

  Rezervacija usluge s dostavom na kućnu adresu:

  Kupce pozivamo da telefonom obavijeste voditelja dostave o željenom danu i vremenu isporuke kako bi odredili najprikladnije vrijeme isporuke. Servisni centar će se maksimalno potruditi da to vrijeme prilagodi stvarnom vremenu isporuke, iako je nemoguće odrediti točno vrijeme isporuke zbog prometnih i transportnih problema.

  Nakon pažljive provjere identifikacije proizvoda i operativnosti ugovora o uslugama, servisni centar upisat će identifikacijski broj u datoteku.

  Kada postupak započne, operater će organizirati preuzimanje proizvoda, ako je to potrebno, na kupčevom domu, informirajući kupca o pravilima i postupcima koje treba poštovati prilikom pripreme proizvoda za otpremu. Transportne troškove u potpunosti snosi ANovo d.o.o., ali samo za prvi popravak.

  Vlasnik mora predati proizvod posredniku u originalnom pakiranju sa svim dodacima uključenim u paketu u trenutku kupnje kako bi zaštitio proizvod za transport. Ako originalno pakiranje više nije dostupno, proizvod se može isporučiti u odgovarajućoj ambalaži, koja adekvatno štiti proizvod od udaraca i oštećenja tijekom transporta.

  Usluga dostave uključuje isporuku proizvoda do kuće klijenta.

  Priključenje:

  Usluga povezivanja nije uključena (uklanjanje postojećeg proizvoda, spajanje proizvoda na električnu mrežu, spajanje na vodovodnu mrežu preko postojećih slavina i instalacija putem cijevi, priključak na slavinu za plin, osnovne informacije o radu proizvoda (za više informacija pogledajte upute ili kontaktirajte prodavača ).

  Pri povratku proizvoda potrebno je:

  za perilice rublja i perilice posuđa: ravno postavljanje proizvoda i kratki završni pregled kako bi se osiguralo pravilno postavljanje cijevi

  za hladnjake i zamrzivače: ravno postavljanje proizvoda i provjera djelovanja

  za pećnice i ploče za kuhanje: priključak na kućnu slavinu za plin i provjera funkcioniranja

  moguća zamjena plinskih mlaznica nije uključena. Kupac mora zatražiti ovu uslugu isključivo od tehničkog servisnog centra ovlaštenog proizvođača.

  za televizore, video rekordere i DVD rekordere/čitače: povezuje se s lokalnom antenom. Spojite televizor na video rekorder i/ili DVD rekorder/čitač, ako ih ima.

 8. Dostava
  1. Dostavu vrši Prodavatelj (putem svojih djelatnika) ili angažiranjem renomirane dostavne (kurirske) službe.
  2. U slučaju nemogućnosti dostave naručenog Proizvoda ili pomicanja termina isporuke, Prodavatelj Kupca obavještava putem elektroničke pošte ili telefonski o nastalim problemima te se dogovara novi termin isporuke ili se vraća uplaćeni iznos u cijelosti. Svaku pošiljku primatelj ovjerava i potpisuje dostavnu listu po primitku pošiljke. Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, ovjerom dostavne liste od strane primatelja smatra se da je pošiljka uručena u neoštećenom stanju i nakon toga je prijevoznik oslobođen bilo kakve naknadne odgovornosti.
  3. Cijena dostave ovisi o ukupnoj sumi Vaše košarice, mjestu isporuke, zato vas molimo da nas kontaktirate, da se dogovorimo o cijeni dostave.
  4. Prilikom preuzimanja dostavljenog Proizvoda, Kupac je dužan pregledati isporučeni proizvod i u slučaju vidljivog oštećenja ima pravo odbiti preuzimanje istog te tražiti isporuku neoštećenog proizvoda.
  5. U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog Proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene Proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata Proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen Proizvod.
  6. Prilikom dostave, uz kupljeni Proizvod, Kupac dobiva sve isprave koje prate Proizvod (korisnički priručnik, jamstveni list, izjavu o sukladnosti proizvoda ), račun te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je Proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja.
 9. Raskid ugovora i povrat
  1. Kupac ima pravo, ne navodeći za to razlog, raskinuti ugovor o kupoprodaji sklopljen sredstvima daljinske komunikacije u roku od 7 radnih dana računajući od dana preuzimanja Proizvoda, pisanom obaviješću o raskidu ugovora koju je dužan dostaviti Prodavatelju, na adresu sjedišta istog. U tom slučaju, Kupac se obvezuje vratiti isporučeni proizvod Prodavatelju o svom trošku, na adresu sjedišta Prodavatelja.
  2. Kupac nema pravo na raskid Ugovora u slučajevima propisanim člankom 49. Zakona o zaštiti potrošača (odnosno kod ugovora o pružanju usluge, ako je pružanje usluge, uz izričit pristanak potrošača, započelo prije isteka roka u kojem je potrošač imao pravo tražiti raskid ugovora, o prodaji proizvoda ili obavljanju usluge čija je cijena ovisna o fluktuacijama na financijskom tržištu, o prodaji proizvoda izrađenog na temelju potrošačeve specifikacije, proizvoda izrađenog isključivo za potrošača ili proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju, o prodaji audio ili videozapisa te računalnih programa koje je potrošač otpakirao, o prodaji novina, periodičnih publikacija i magazina, o igrama na sreću).
  3. Kupac ima pravo na povrat Proizvoda, na teret Prodavatelja u slučaju :
   1. Kada je isporučen Proizvod koji nije naručen;
   2. Kada je isporučen oštećeni Proizvod.
  4. Kupac je, u svim slučajevima kada vrši povrat Proizvoda po bilo kojoj osnovi, Proizvod koji vraća Prodavatelju dužan vratiti u originalnoj ambalaži, kompletan sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako Proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena (osim u slučajevima kada se ostvaruje pravo iz jamstvenog lista o odnosu na oznake koje ukazuju da proizvod nije korišten). Kupac je Proizvode dužan vratiti o svom trošku na adresu: MAKS-PRO d.o.o., Dunajska cesta 329, 1231 Ljubljana - Črnuče, Slovenija

   Rasprodani artikli

   U pojedinačnim slučajevima, zbog velike potražnje, moguće je da Prodavatelj neke od naručenih Proizvoda neće moći isporučiti, odnosno da su neki od Proizvoda iz ponude u potpunosti ili djelomice rasprodani. U slučaju rasprodanih Proizvoda, Kupac će o tome biti obaviješten prije isporuke robe e-mailom ili telefonom te u kojem slučaju Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za takav događaj.
 10. Zaštita osobnih podataka
  1. Prodavatelj se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih registriranih Korisnika „www.maskpro.com.hr“ stranica te će s istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugim primjenjivim propisima.
  2. Prodavatelj prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri koji su nužni za ispunjenje svoje obveze, za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima te radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu. Prilikom registracije, Korisnik daje osobnu suglasnost za obradu podataka u naprijed navedene svrhe. Korisnik je time ujedno izjavljuje i svoju suglasnost da mu se Prodavatelj može obraćati pismenim putem, SMS-omi/ili elektroničkom poštom te mu na kućnu adresu dostavljati materijale kojima će ga obavještavati o pogodnostima i novinama u svojoj ponudi.
  3. Korisnikovi osobni podaci štite se sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka te ih Prodavatelj neće ni na koji način učiniti dostupnima trećima. Potrebne osobne podatke prosljeđujemo isključivo poslovnim partnerima za realizaciju isporuke Vaše narudžbe ili za potrebe adresiranja tiskanih reklamnih materijala. Kupac ima pravo zatražiti ispravak, izmjenu ili nadopunu netočnih, nepotpunih ili neažuriranih podataka te se za sva pitanja u svezi zaštite osobnih podataka može obratiti voditelju zbirke osobnih podataka.
  4. Prodavatelj jamči da e-mail adresu i ostale podatke Korisnika neće stavljati trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez njegovog pristanka. Od navedenog se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne državne vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga.
  5. Prodavatelj ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile, ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite podataka Korisnika, ali jamči da će pogreška biti otklonjena, ukoliko je to moguće, čim prije.
 11. Ostale odredbe
  1. Maks-pro d.o.o. nema vlastitog skladišta, ili je vlastito skladište samo privremeno. Informacije o vrijemenu isporuke zavise od informacija dobavljača i su samo informativne svrhe. Maks-pro d.o.o. nastoji pružiti najviši mogući stupanj točnosti i preciznosti objavljenih podataka, međutim podaci o svojstvima predmeta, njihovi cijeni i opskrbi mogu se mijenjati tako brzo da Prodavatelj ne uspije ispraviti podatke na web stranici. U takvim slučajevima, kupac će biti obaviješteni o promjenama. Omogućiti če mu se otkazivanje narudžbe, naručiti zamjenski artikal ili koristiti drugu dogovorenu opciju. Za povremene probleme sa web stranicom, netočnost informacija, i bilo kakvu štetu nastalu korištenjem netočnih ili nepotpunih informacija Prodavatelj neće biti odgovoran. Ako koristnik web stranice smatra da ta pogrešno prikazuje informacije, neka nas obavijesti putem e-maila: info@makspro.hr ili na telefon naveden na vrhu stranice. Objavljene slike proizvoda su simbolične i ne daju stvarne karakteristike proizvoda!
 12. Podnošenje pisanih prigovora
  1. Sukladno čl. 8 ZZP, Prodavatelj omogućuje svim Kupcima da svoje pisane prigovore pošalju na adresu Prodavatelja 1231 Ljubljana, Dunajska cesta 329, Slovenija ili na elektroničku poštu Prodavatelja info@makspro.hr. Na sve primjedbe i prigovore Prodavatelj će odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Ljubljana, 2013. srpanj 1.